Top

کمپانی ال جی

محصولات شرکت ال جی در کشورهای مختلفی از جمله کره جنوبی هند چین ویتنام و حتی در کشور ایران توسط شرکت گلدیران تولید و گارانتی میگردد

 

متاسفانه محصولاتی که در کشور عزیزمان مونتاژ میگردد نسبت به محصولاتی که در کشورهای دیگر تولید میگردد کمی افت کیفیت دارد.

 

تا جاییکه مدلهای مونتاژ شده در داخل کشور را نمیتوان داخل سایت اصلی ال جی کره ( www.lg.com ) یافت.

 

فروشگاه اینترنتی متروکالا نمایندگی رسمی محصولات ال جی سعی دارد تا در کنار محصولات ال جی که در داخل کشور مونتاژ میشوند محصولات سایر

کشورها را به فروش برساند.

 

همچنین لینک محصولات وارداتی ال جی را در سایت اصلی ال جی کره و لینک محصولات مونتاژ شده را در سایت گلدیران قرار داده تا بینندگان محترم بازید

 

نمایند.

 

www.metrokala.com