Top

بخش فروش ویژه

بخش فروش ویژه فروشگاه اینترنتی متروکالا به دست طراحان سایت این فروشگاه طراحی و اجرا گردید

 

در خرید نقدی نیز تخفیفات ویژه ای در محصولات پیشنهادی به عموم خریداران تعلق گیرد.

 

لازم به ذکر است محصولات تخفیف دار با شرایط و کیفیت محصولات دیگر به فروش میرسند 

 

به عبارتی شرایطی مثل حمل و نصب رایگان و... به قوت خود باقی خواهند ماند

www.metrokala.com